فشرده سازی فایل PHP

فشرده سازی کدها بهترین روش برای افزایش سرعت و امنیت اسکریپتهای شما می باشد.

فایل php و یا فایلهای zip شده php خود را انتخاب نمایید:

انتخاب فایل:
پسورد استفاده از نرم افزار: